نمونه کار ها

نمونه کاشت ابرو

بعد از عمل

قبل از عمل

نمونه کاشت مو

بعد از عمل

b2

قبل از عمل

b1

نمونه عمل میکرو‌نیدلینگ

بعد از عمل

قبل از عمل

نمونه عمل کاشت ابرو

بعد از عمل

قبل از عمل

نمونه عمل لیفتینگ

بعد از عمل

photo_۲۰۱۸-۰۹-۰۹_۱۹-۳۴-۱۴

قبل از عمل

photo_۲۰۱۸-۰۹-۰۹_۱۹-۳۴-۰۳

نمونه عمل کاشت ابرو

بعد از عمل

IMG_2387 copy

قبل از عمل

IMG_2387
EnglishIran